Siirry sisältöön

Aikajana testi / Saara

Itsenäistyminen

 • 6. toukokuuta 1918

  Viaporin linnoitustykistön päälliköksi määrätään ylipäällikön käskyllä 1. Suomalaisen Raskastykistöpatterin päällikkö majuri Arno Almqvist

  Arno Almqvist oli saanut koulutuksensa Haminan kadettikoulussa sekä Mihailovin tykistöakatemiassa Venäjällä. Hänen palvelusuransa alkoi Kronstadtin ja Krasnaja Gorkan linnakkeilla. Lokakuun vallankumouksen seurauksena hän vietti Kronstadtissa vankeudessa viisi kuukautta. Almqvist nimitettiin syyskuussa 1923 Suomen Rannikkotykistön komentajaksi. Hän kaatui virkamatkalla Mikkelissä 5.3.1940.

 • 10. toukokuuta 1918

  Viaporin komendantiksi määrätään ylipäällikön käskyllä kapteeni W. Spåre

 • 11. toukokuuta 1918

  1. Suomalaisen Raskastykistöpatteriston miehistö saapuu Katajanokalle

 • 12. toukokuuta 1918

  Leijonalippu nousee Kustaanmiekan salkoon ensi kertaa

  Viaporin nimi muuttui Suomenlinnaksi ja sen kunniaksi Kustaanmiekassa juhlallinen lipunnosto. Voit lukea päivän tapahtumista lisää täältä.
 • 15. toukokuuta 1918

  Inon linnoitus suomalaisten hallintaan – viimeinenkin maamme alueella sijaitseva rannikkolinnake on nyt suomalaisilla

  Inon linnakkeen patterialuetta kesäkuussa 1921. SUOMEN ILMAVOIMAMUSEO

  Vuoden 1918 alun tapahtumien – ja jo aiempien vuosien linnoittamisen – seurauksena vasta itsenäistynyt maa sai vankan perustan omalle rannikkopuolustukselleen. Venäjän vallan aikana rakennettu Pietari Suuren merilinnoitus siirtyi monien vaiheiden jälkeen suomalaisten hallintaan ja maamme rannikkopuolustus rakentui tuon massiivisen linnoitusketjun perustalle.

  Tapahtumarikkaan kevään 1918 aikana venäläiset poistuivat – monin paikoin sekasortoisissakin oloissa – linnakkeilta. Moninaiset vaiheet ennen linnakkeiden suomalaisille siirtymistä vaihtelivat paikkakunnittain ja linnakkeittain, mutta pääosin linnakkeilla oli venäläisten niiltä poistumisen jälkeen muun muassa punaisia, suojeluskuntalaisia, paikoitellen saksalaisia sekä myös suomalaissotilaita.

  Suurimmalta osalta linnakkeita venäläiset poistuivat helmi-maaliskuussa, ja 15.5. 1918 venäläisten poistuttua Inosta siirtyi viimeinenkin linnake suomalaisille. Näin maamme rannikolla oli syntynyt uusi aikakausi: suomalaisen rannikkopuolustuksen alku.

 • 17. toukokuuta 1918

  1. Suomalainen Raskastykistöpatteristo, josta muodostui tykistön kantajoukko, määrätään sijoitettavaksi Kustaanmiekan kasarmiin

 • 24. toukokuuta 1918

  Ensimmäiset rannikkotykistön koeammunnat suoritetaan kuuden tuuman Canet-kalustolla Harmajalla ja Santahaminassa

  Harmajan linnake kuvattuna kesäkuussa 1921. SUOMEN ILMAVOIMAMUSEO
 • Kesäkuu 1918

  Perustetaan Yleisesikunnan meriosasto

 • Heinäkuu 1918

  Perustetaan Amiraaliesikunta, jonka nimi muuttuu myöhemmin samana vuonna Rannikkopuolustuksen esikunnaksi

 • 3. marraskuuta 1918

  Perustetaan Rannikkosotilaiden Huoltoyhdistys (RSHY)

  Seivästön sotilaskodissa tarjottiin juhlakahvit Lippujuhlapäivän kunniaksi 4.6.1942. Kahvia kaataa neiti Flingberg. SA-KUVA
  Tästä löydät lisää tietoa RSHY:n alkuvaiheista

Sotia edeltävä aika

 • 1919

 • 23. tammikuuta 1919

  Perustetaan Suomen Kadettikoulu

  Ensimmäisen kadettikurssin kadetteja koulunsa edustalla. MUSEOVIRASTO
 • 12. heinäkuuta 1919

  Vilho Petter Nenonen nimitetään Suomen Rannikkotykistön päälliköksi. Tämä on ensimmäinen kerta, kun maassamme käytetään nimitystä rannikkotykistö

  Lue tästä lisää Vilho Petter Nenosen urasta
 • 1921

 • 1921

  Perustetaan Rannikkotykistön Kapitulanttikoulu

  Kapitulanttikoulun oppilaita varusteidensa takana. IVAR OLOF GYLLINGIN ALBUMI

  Koulu toimii ensimmäisen vuoden RT 1:n alaisuudessa ja itsenäistyy vuonna 1922

 • 1922

 • 1922

  Rannikkotykistö saa oman virkapuvun

  Lue tästä lisää rannikkotykistön virkapuvuista
 • 1923

 • 16.1.1923

  Rannikkotykistöön saadaan tarkastajan virka

  Vuosina 1923-1925 rannikkotykistössä oli rannikkotykistön tarkastajan virka. Rannikkotykistön tarkastajan tehtävänä oli valvoa aselajin koulutuksen tasoa ja vastata aselajin kehittämisestä sekä suorituskyvystä. Rannikkotykistön v.t. tarkastajana toimi vuosina 1923-1925 rannikkopuolustuksen päällikkö, kenraalimajuri Kaarlo Kivekäs. Hän aloitti tehtävässä 16.1. 1923 ja jatkoi siinä kunnes PVM virka sotaväessä toteutettujen muutosten seurauksena lakkautettiin. Lakkautus koski vain rannikkotykistön tarkastajan virkaa, tykistön ja jalkaväen tarkastajien tehtävät jatkuivat muutoksien jälkeen.

  Aselaji sai oman tarkastajan uudelleen vuoden 1967. Tuolloin rannikkotykistö eli uutta nousukauttaan ja käyttöön oli saatu uutta asekalustoa sekä laskin- ja tulenjohtovälineet.

 • 1924

 • 1924

  Perustetaan Meripuolustuksen Esikunta

  Saaristomeren alue oli organisoitu sotiin asti Patteristona, idempänä toimi kolme rykmenttiä. Erillisen Rannikkotykistöpatteriston esikunta sijaitsi alkuvuodet Örön linnakkella. JOHANNA PAKOLAN KOKOELMA

  Rannikkotykistön ja Laivaston esikunnat yhdistyvät Meripuolustuksen Esikunnaksi. Esikunta toimii Rannikkopuolustuksen päällikön alaisena.

  Rannikkotykistön muodosti kolme rykmenttiä sekä Saaristomeren alueella toimiva Erillinen Rannikkotykistöpatteristo. Lisäksi rannikkotykistöön kuului kaksi kiinteää ilmatorjuntapatteria, jotka sijaitsivat Suomenlinnassa ja Viipurissa.

  Everstiluutnantti Väinö Valve määrätään rannikkotykistön komentajaksi.

  Lue tästä lisää Väinö Valveen urasta
 • 1926

 • 1926

  Rankkiin valmistuu maamme ensimmäinen hajaryhmitetty patteri saarella olevien tykkien hajauttamisen myötä

  Rankin patterialue kuvattu syyskuussa 1925. SUOMEN ILMAVOIMAMUSEO

  Maamme ensimmäinen jo rakentamisaikana hajautettu patteri puolestaan valmistuu samoihin aikoihin niin ikään Rannikkotykistörykmentti 2:n alueelle Kirkonmaalle. Hajaryhmittäminen käynnistää uuden vaiheen rannikkotykistön linnoittamisessa, joka tähän asti on pohjautunut venäläisoppeihin.

 • 1926

  Rannikkotykistön 10-vuotisohjelma julkaistaan

  Ohjelman julkaisu oli ensimmäinen rannikkotykistölle laadittu pitkän aikavälin suunnitelma. Aselajia oli analysoitu aiemmin muun muassa nk. Enckellin Rannikkopuolustuskomiteassa vuonna 1922 sekä vuonna 1926 laaditussa Puolustusrevisionin mietinnössä.

 • 1927

 • 1927

  Kadettikoulun merikadettiosaston yhteyteen perustetaan rannikkotykistölinja

 • 28.5.1927

  Rannikkotykistö ja Laivasto yhdistetään ja syntyy meripuolustuksen esikunta

 • 1930

 • 1930

  Ensimmäinen Rikaman torni valmistuu Kaunissaareen

  Kaunissaaren Pitkäniemen tulenjohto- ja mittaustorni oli valmistuessaan vuonna 1930 Suomen ensimmäinen kantalinnoitettu ns. ”Rikaman torni”. MILJA JA ASKO AHOLA.
  Lue tästä lisää eversti Rikaman urasta
 • 3.10.1930

  Annetaan asetus Merisotakoulun perustamisesta

  Merisotakoulu toimii tänäkin päivänä samalla saarella jolle se vuonna 1930 perustettiin. MERISOTAKOULU

  Meripuolustuksen kapitulanttikoulu liitetään vastaperustettuun Merisotakouluun.

 • 1933

 • 1933

  Mäkiluotoon valmistuu 305/52 O-patteri

 • 1.7.1933

  Meripuolustuksen nimeksi muuttuu Merivoimat

 • 1934

 • 12.5.1934

  Kuivasaaren järeän patterin peruskivi muurataan, kunnialaukaukset ammutaan Mäkiluodosta

  Kuivasaaren kahdentoista tuuman kaksoistykkitorni. SA-KUVA
 • 11. syyskuuta 1934

  Isosaaressa vietetään Torpedokoeaseman avajaisia

  Torpedokoeaseman lattiassa oli kiskot helpottamassa raskaiden torpedoiden siirtämistä. MERIVOIMAT
  Lue tästä lisää Isosaaren Torpedokoeasemasta
 • 1937

 • 9.7.1937

  Vallisaaren räjähdys

  Suomen kuvalehden kuvareportaasi Vallisaaren onnettomuudesta. SUOMEN KUVALEHTI 17.7.1937

  Vuonna 1919 Vasikkasaaressa tapahtui suuri räjähdys. Aiemmin, vuonna 1906, niinikään linnoitetulla saarella, Kuninkaansaarella, oli sattunut ruutikellarin räjähdys. Helsingin linnoitussaarten suuret räjähdykset saavat nyt surullista seuraa heinäkuisena päivänä vuonna 1937, jolloin  Vallisaaressa tapahtuu valtava räjähdys.

  Lue tästä lisää Vallisaaren räjähdyksestä
 • 1938

 • 1938

  Örön linnakkeelta siirretään kaksi 305/52 O-tykkiä Säkkijärven Ristiniemelle

  Ristiniemen järeä tykkiasema kuvattuna maaliskuussa 1939. SUOMEN ILMAVOIMAMUSEO
 • 1938

  Rannikkotykistössä tehdään ampumateknisiä uudistuksia, yhtenä näistä on keskiö

  Kuuden tuuman Canet-tykin keskiön miehiä Laatokan Rannikkoprikaatin alueella kesällä 1944. SA-KUVA

  Keskiö kehittyi vasta jatkosodan aikana. Talvisodassa keskiö oli jo toiminnassa jonkinlaisessa muodossaan, alkuaskeleet kehitystyöhön otettiin 1930-luvun lopulla.

  Lue tästä lisää keskiöstä

Talvi- ja jatko-sota

 • 31. elokuuta 1939

  Lomakielto puolustusvoimien kantahenkilökunnalle

 • 1. syyskuuta 1939

  Rannikkotykistö siirtyy suojajoukkoryhmitykseen

  Merivoimiin kuulunut rannikkotykistö siirtyy rauhan ajan suojajoukkoryhmitykseen yhdessä laivaston kanssa. Ahvenanmaan puolustukseen tarkoitetut Polkupyöräpataljoona ja Kanuunapatteri saavat kutsun kertausharjoituksiin. Muutama päivä tämän jälkeen Rannikkolaivaston aluksista suurin osa siirtyy Saaristomerelle. Toimet tähtäävät Ahvenanmaan puolustukseen.

 • 10. syyskuuta 1939

  Rannikkopuolustus jakautuu lohkoihin ja lohkot alalohkoihin

 • 10. lokakuuta 1939

  Ylimääräiset harjoitukset (YH) käynnistyvät

 • 4. marraskuuta 1939

  Saariston linnoittamista suunnitellaan vallitsevan tilanteen vuoksi tehostettavaksi

  Konkreettinen sodanuhka aikaansai myös useita suunnitelmia saariston linnoittamisen tehostamiseksi. Oheinen suunnitelma jäi luonnokseksi ja esimerkiksi Gyltö linnoitettiin vasta 1960-luvulla. KANSALLISARKISTO

 • 30. marraskuuta 1939

  Klo 6.50 Neuvostoliitto käynnistää sotatoimet ja talvisota syttyy

  Suomi julistetaan tasavallan presidentin julistuksella kello 13.30 sotatilaan

  Katso tästä YLE Areenassa oleva katsaus ”Talvisota syttyy”
 • 1. joulukuuta 1939

  Russarön taistelu

  Lue tästä lisää Russarön taistelusta
 • 1. joulukuuta 1939

  Päämaja saa Valtioneuvoston luvan Ahvenanmaan miehittämisestä

  Ahvenanmaalla talvisodan aikana. SA-KUVA
 • 1. joulukuuta 1939

  Neuvostojoukot valtaavat Suursaaren, suomalaisjoukot vetäytyvät Haapasaareen

 • 6. joulukuuta 1939

  Taipaleen taistelu

 • 14. joulukuuta 1939

  Utön taistelu

  Lue tästä lisää Utön taistelusta
 • 18.-19. joulukuuta 1939

  Saarenpään taistelu

  Kartan kaaret osoittavat Kannaksen rannikon ja Viipurinlahden pattereiden ampumaetäisyydet. Saarenpään linnake on kartalla merkitty numerolla 7. KANSALLISARKISTO
  Lue tästä lisää Saarenpään taistelusta
 • 1940

 • 13. maaliskuuta 1940

  Talvisota päättyy kestettyään 105 vuorokautta

  Helsinkiläiset lukevat tietoa syntyneestä rauhasta Yleisen sanomalehtitoimiston ikkunan tiedotteesta. SA-KUVA
  Kuuntele tästä ulkoministeri Tannerin puhe talvisodan rauhasta (YLE Areena)
 • 23. maaliskuuta 1940

  Hankoniemestä tulee Neuvostoliiton vuokra-alue osana rauhanehtoja

  Hankoniemi jouduttiin pakkoluovuttamaan Neuvostoliitolle vuokra-alueeksi ja tämän seurauksena niin Hangossa kuin Russarössäkin urakoitiin kymmenen päivän ajan siirtäen kaikki mitä kyettiin. Myös järeät 9,2 tuuman tykinputket. SA-KUVA
  Tästä löydät lisää tietoja Hangon ja Russarön tapahtumista
 • 1941

 • 25. kesäkuuta 1941

  Jatkosota syttyy

  HELSINGIN SANOMAT 26.6.1941
  Katso tästä Puolustusvoimain katsaus ”Rannikkotykistö jatkosodassa”
 • 16. heinäkuuta 1941

  Vihollinen hyökkää Morgonlandetiin

  Karun kallioinen Morgonlandet kuvattuna vuonna 1942. JOHANNA PAKOLAN KOKOELMA
  Lue tästä lisää tapahtumista Morgonlandetissa
 • 26. heinäkuuta 1941

  Bengtskärin taistelu

  Neuvostojoukot nousivat maihin saaren kaakkoisosasta heinäkuisen yön hämyisimpänä hetkenä. JOHANNA PAKOLA

  Perjantaina 25.7. 1941 Örön linnakkeella oli järjestetty juhla- ja ajanvietetilaisuus, jonka ohjelmassa oli mm. laulua, soittoa, puheita, taitovoimisteluesitys sekä yhteislaulua. Tilaisuudessa esiintyi myös Rannikkolaivaston näyttelijäseurue. Tilaisuuden jälkeen linnakkeen väki hajaantui kukin tahoilleen ja viestikeskuksen päivystävä miehistö vietti aikaansa korttia pelaten. Kesäinen ilta hämärtyi ja kortinpeluu jatkui, kunnes äkisti klo 1.06 vartiomiehistö ilmoitti kuulevansa Bengtskärin suunnalta ammuntaa.

  Kuuntele oheisesta linkistä mitä Bengtskärissä tapahtui. Linkin kertomus on Örön pääradistina taistelun aikana toimineen Esko V. Koskelinin muistiinpanoihin perustuva puhe, jonka hän piti vuonna 1993.

  Kuuntele tästä Esko V. Koskelinin puhe Bengtskärin taistelusta, lukijana Tero Koski. Linkki avautuu uuteen välilehteen.
 • 29. elokuuta 1941

  Taisteluosasto Miettinen suorittaa Teikarsaaren valtauksen

  Joukkosidontapaikassa on työtä Teikarin saaren valtaamisen jälkeen. Vilajoki 31.8.1941. SA-KUVA
 • 2.-3. marraskuuta 1941

  Koiviston saarten valtaus

  Saarenpään linnakkeen kasarmirakennus (kuvattu 2016) on ainoa linnakkeen aikainen rakennus, joka vielä löytyy saarelta. JOHANNA PAKOLA

  Neuvostojoukot vetäytyivät Koivistonsaarille 2.9.1941. Yksi saariryhmän saarista oli Koivistonsaari, jossa sijaitsi järeästi linnoitettu Saarenpään linnake. Neuvostojoukot kuitenkin vetäytyivät saarilta jo syksyn aikana.

  Marraskuun 1941 alussa suomalaisjoukot nousivat maihin tyhjältä näyttävälle Koivistonsaarelle. Oheisessa katsauksessa kuvataan mikä saarella odotti suomalaisia.

  Katso tästä Yle Areenan ohjelma ”Suomalaisjoukot palaavat Saarenpäähän”
 • 1942

 • 2. tammikuuta 1942

  Neuvostojoukot valtaavat Suursaaren

  Suursaaren Suurkylän satamaa kuvattuna 23.12.1941. SUOMEN ILMAVOIMAMUSEO
 • 21. maaliskuuta 1942

  Taisteluosasto Pajarin komentaja antaa käskyn Suursaaren valtauksesta. Taistelussa 27.3.-28.4. Suursaari vallataan neuvostojoukoilta

  Lue Rannikon Puolustaja-lehdestä lisää Suursaaresta
 • 28. maaliskuuta 1942

  Suursaaressa järjestetään valtausparaati

  Paraatijoukot Suurkylän edustalla kuuntelemassa kenraalimajuri Aaro Pajarin puhetta. SA-KUVA
  Kuuntele tästä Aaro Pajarin puhe Suursaaren takaisinvaltauksen jälkeisessä valtausparaatissa
 • 4. huhtikuuta 1942

  Suomalaiset valtaavat Tytärsaaren

  Naamioitu saksalainen tykki Tytärsaaressa. SA-KUVA
 • 4. kesäkuuta 1942

  Ylipäällikkö Mannerheim täyttää 75 vuotta. Ylipäällikön syntymäpäivästä tulee uusi puolustusvoimain lippujuhlapäivä.

  SA-KUVA
 • 8.-9. heinäkuuta 1942

  Somerin taistelu

  Kuva Somerin majakkakukkulalta saaren itäkärkeen päin 10.7.1942. Taustalla näkyy pommituksissa vaurioitunut sumusireeniasema. JOHANNA PAKOLAN KOKOELMA

  TAISTELU SUOMENLAHDEN SOMERISTA

  Somerin taisteluun osallistuneet miehet nimesivät joukkonsa Somerin hyypiöiksi. Hyypiöllä on useampia merkityksiä, ja yksi niistä tarkoittaa pöllöä. Kun koolla oli useita taistelun veteraaneja, puhuivat miehet hyypiöitten parvesta.

  Hyypiöt muistelivat usein taistelua ja kunnioittivat monin tavoin kaatuneiden aseveljiensä muistoa. Hyypiöiden toimesta Ulko-Tammioon kiinnitettiin heinäkuussa 1972 taistelun muistolaatta. Hyypiöt myös kertoivat muistojaan kameralle ja niitä tallensi Tuomisaari-yhtiö. Kustannuksista vastasi – ketkäs muut kuin – Somerin hyypiöt.

  Yksi haastattelujen pohjalta tehty dokumenttielokuva on Taistelu Suomenlahden Somerista-elokuva.

  Katso tästä dokumenttielokuva Somerin aseveljet – Kamppailu Suomenlahden Somerista (1 h 16 min)

   

  Lue Rannikon puolustajasta lisää Somerista
 • 1944

 • 20. kesäkuuta 1944

  Kirkonmaan miinavarasto räjähtää

  Kirkonmaan laiturialuetta elokuussa 1944. SA-KUVA
  Lue tästä lisää miinavaraston räjähdyksestä Kirkonmaalla
 • 22. kesäkuuta 1944

  Koivistonsaarilla oleva Rannikkotykistörykmentti 2 evakuoidaan

  Koivistonsaarella Saarenpään linnake käytti sekä kylän edustalla olevaa laituria että kuvassa olevaa Lehtiniemen laituria. Lehtiniemen laiturilta kulki kapearaiteinen rata saaren toisella puolella olevalle linnakkeelle. Nykyisin Lehtiniemen laituria vastapäätä pohjoispuolella sijaitsee Koiviston öljysatama. SA-KUVA
  Lue evakuoitujen miesten muistoja tästä
 • 5. syyskuuta 1944

  Aselepo Neuvostoliiton kanssa astuu voimaan

  Aselepo on solmittu ja tulenjohtopesäkkessä voi kohottautua suoraksi. Turkinsaari, syyskuu 1944. SA-KUVA
 • 15. syyskuuta 1944

  Saksalaiset käynnistävät operaatio Tanne Ostin – maihinnousun Suursaareen

  Suomen Matkailijayhdistyksen kortti Suursaaresta. JOHANNA PAKOLAN KOKOELMA
 • 29. syyskuuta 1944

  Neuvostoliitto perustaa Porkkalanniemen alueelle merisotilaallisen tukikohdan 50 vuoden ajaksi

  Porkkalan alue evakuoitiin kiireesti siviileistä ennen vuokrakauden alkua. SA-KUVA
 • 2.10.1944

  Everstiluutnantti Martti Miettinen nimitetään Mannerheim-ristin ritariksi

  Majuri Martti Miettinen komentopaikassaan Suursaarella 28.3.1942. SA-KUVA
  Martti Miettinen, Mannerheim-ristin ritari N:o 152
 • 21.12.1944

  Korpraali Viljo Vyyryläinen nimitetään Mannerheim-ristin ritariksi

  Viljo Vyyryläinen. FORUM MARINUM
  Viljo Vyyryläinen, Mannerheim-ristin ritari N:o 181

Sotien jälkeinen aika

 • 2. maaliskuuta 1945

  Ylipäällikkö vastaanottaa Valvontakomissiolta kirjeen, jossa rannikkomme tykkimäärille ja -kaliibereille asetetaan tiukat ehdot

  Valvontakomissio määrää Suomelle tiukat ehdot koskien rannikkotykkien määrää, sijoittelua ja kaliiberia. Vedenjakajaksi muodostuu Neuvostoliitolle vuokrattu Porkkalanniemi.

  Määräysten mukaan Porkkalan länsipuolelle saa jäädä 92 tykkiä, joiden kaliiberia ei määritellä. Porkkalan itäpuolella saa olla 48 kpl kaliiberiltaan maksimissaan 120 mm tykkiä. Asemistaan poistettavat tykit varastoidaan Parolaan ja Kyminlinnaan tarkoitusta varten perustettuihin Merivoimien keskusvarikoihin. Varastoitaessa putkien suut tulee olla länteen päin. Suomalaiset noudattavat saamiaan määräyksiä ja Valvontakomission määräys mitätöityy vasta Pariisin rauhansopimuksessa 1947. Tykkejä aletaan sijoittaa takaisin 1940-luvun lopulla ja Porkkalan itäpuolelle vasta 1950-luvulla.

 • 1. toukokuuta 1945

  Rauhanehtojen mukaisen miinanraivauksen tulee käynnistyä merialueilla

  Miinanraivaajia merellä. Työ oli vaarallista, sillä vihollinen – eli miinat – väijyivät koko ajan pinnan alla. JOHANNA PAKOLAN KOKOELMA

  Välirauhansopimus velvoitti Suomen raivaamaan merialueet vapaiksi miinoista neuvostoliittolaisten antamien määräysten mukaisesti. Raivausta toteuttamaan perustettiin seitsemän osastoa ja näissä oli yhteensä 14 laivuetta. Seitsemästä raivaajaosastosta neljä koostui rannikkotykistöyksiköistä kootuista miehistä. Miehiä oli melko tarkasti vaaditut 2 000, samoin alusten määräksi saatiin lähes vaatimusten mukainen 200.

  Katso miinanraivauksesta kertova dokumentti Yle Areenassa
 • 5.12.1948

  Suomenlinnassa avataan Rannikkotykistömuseo

  Vuonna 1948 avattu Rannikkotykistömuseon näyttely uudistettiin vuonna 1988. Uusia avajaisia vietettiin 11.9.1988 suuren kutsuvierasjoukon voimin. SOTAMUSEO
  Lue tästä lisää Suomenlinnassa toimineen Rannikkotykistömuseon alkuvaiheista ja toiminnasta
 • 1952

  Katajaluodolle perustetaan rannikkotykistön koeampuma-asena

  122 K 57 koeammunnat Katajaluodon koeampuma-alueella vuonna 1959. TAMPELLAN ASEOSASTON PATRIAN KUVA-ARKISTO
 • 1. joulukuuta 1952

  Rannikkotykistö siirtyy osaksi Maavoimia

  Puolustusvoimissa tapahtunut uudelleenorganisointi merkitsi rannikkotykistön siirtymistä Merivoimista Maavoimiin. Rannikkotykistön siirtoon Merivoimista osaksi Maavoimia vaikutti useat tekijät, näistä yhtenä syynä oli sotavuosien johtosuhdekokemukset. Myös Neuvostoliiton sekä sen liittolaisten laajentunut valta-asema Suomenlahdella vaikutti siirtoon – Suomenlahden turvallisuuspoliittinen asetelma oli jälleen muuttunut. Siirto Maavoimiin mahdollisti myös rannikkotykistöaselajin teknillisen kehittämisen käynnistymisen.

 • 1953

  152/50 T-tykin koeammunnat Katajaluodolla 1950-luvulla. TAMPELLAN ASEOSASTON PATRIAN KUVA-ARKISTO

  152 mm Canet-tykkien modernisointi käynnistyy

  Tampellan aseosasto modernisoi rannikkotykistön tuonaikaisen pääaseen eli kuuden tuuman Canet-tykin (152/45 C). Modernisoinnissa putket valmistettiin NiCr-teräksestä, joka kestää tärinää edeltäjiään paremmin. Uudistettu tykkimalli tunnetaan nimellä 152/50 T.

 • 1. tammikuuta 1953

  Perustetaan Rannikkopataljoona

  Lue Rannikkopataljoonan perustamisesta Rannikon puolustaja -lehdestä 4/1990. Artikkeli sivulla 16.
 • 1955

 • 17.9.1955

  Porkkalan vuokra-alue päätetään palauttaa Suomelle ennenaikaisesti

  Katso Finlandia-katsaus Porkkalan palautuksesta. Video: Kansallinen Audiovisuaalinen instituutti.
 • 1958

 • 4. kesäkuuta 1958

  Rykmentit saavat omat joukko-osastolippunsa

  Tasavallan presidentti Urho Kekkonen luovuttaa ja Turun Rannikkotykistörykmentin komentaja eversti Väinö Karvinen vastaanottaa rykmentin uuden lipun. PUOLUSTUSVOIMAT

  Joukko-osastojen liput ovat merensinisiä, kuten rannikolla toimivalle taholle hyvin sopiikin. Aselajitunnukset ovat lippujen kulmissa keltaisina ja keskellä olevassa viisisakaraisessa bastionissa on kunkin joukko-osaston oma tunnus.

 • 1959

  Rannikkotykistö siirtyy kolmen saapumiserän järjestelmään

 • 1960

 • 1. toukokuuta 1960

  Rannikkotykistö siirtyy tykistön tarkastajan johtoon

  Pääesikunnan tykistöosastoon perustetaan rannikkotykistötoimisto meripuolustuksen tarkastajan ja meripuolustusosaston lakkauttamisen seurauksena.

 • 1962

  Järeät patterit ”palaavat” Kuivasaareen ja Isosaareen

  Puolustuksellisten meritorjuntaohjusten hankintaan ei ole vielä mahdollisuuksia ja patterit soveltuvat hyvin myös maahanlaskujen torjuntaan.

 • 1963

  Hangon edustalle asennetaan ensimmäiset vedenalaisen valvonnan laitteet

  Kuuntele vedenalaista äänimaailmaa. Linkki avautuu uudessa välilehdessä.
 • 1963

  Rannikkotykistön käyttöön hankitaan uusia väyläohjuksia

  Lue tästä lisää rannikkopuolustuksen ensimmäisestä ohjusaseesta: Rannikko-ohjus 63
 • 1964

  Vaasan Rannikkopatteristo siirtyy Suomenlinnasta Vaasaan

  Lue tästä lisätietoja Vaasan Rannikkopatteristosta
 • 1966

  Suomi jaetaan seitsemään sotilaslääniin. Samalla uusi aluejako kumoaa edellisen kolmen divisioonan aluejaon. Uusi aluejako selkiyttää merivalvonnan alueellista vastuunjakoa. Rannikkotykistön joukko-osastot alistetaan sotilaslääneille seuraavasti:

  Kotkan Rannikkopatteristo Kaakkois-Suomen Sotilaslääniin

  Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti ja Hangon Rannikkopatteristo Etelä-Suomen Sotilaslääniin

  Turun Rannikkotykistörykmentti Lounais-Suomen Sotilaslääniin

  Vaasan Rannikkopatteristo Pohjanmaan Sotilasläänin esikuntaan

   

 • 10. lokakuuta 1966

  Ehdotus T-54-panssarivaunun tornin uusiokäytöstä esitellään Pääesikunnan tykistöteknillisessä toimistossa

  100 TK-tykin koeammunnat Katajaluodossa. OLLI IRJALAN KOKOELMA
  Lue 100 TK -tykin syntyvaiheista tästä artikkelista
 • 1967

 • 1967

  Rannikkotykistöstä itsenäinen aselaji

 • 1. tammikuuta 1967

  Pääesikunnan rannikkotykistötoimistoon perustetaan 1.1.1967 rannikkotykistön tarkastajan virka

  RANNIKON PUOLUSTAJA 1/1967

   

  Rannikkotykistön tarkastajina toimivat:

  1967              Eversti Väinö Karvinen

  1967              Eversti Veikko Vuorela

  1969              Eversti Veikko Veranen

  1976              Eversti Alpo Kantola

  1979              Eversti Pentti Aulaskari

  1985              Eversti Jukka Karvinen

  1987              Eversti Juhani Niska

  1992              Eversti Risto Sinkkonen

  1994              Eversti Jorma Vuohelainen

  Lue tästä kenraalimajuri Väinö Karvisen mietteitä tehtävään nimeämisestä
 • 1967

  Neuvostoliitosta ostetaan P-15 Termit -ohjuksia sekä tulenjohto- ja ampumajärjestelmä. Meritorjuntaohjus 66 otetaan Suomessa käyttöön rannikkotykistössä ja laivastossa 1960-luvun lopulla.

  Lue tästä rannikkotykistön siirtymisestä ohjusaikakauteen
 • 27.6. 1967

  Gyltön linnake vastaanottaa ensimmäiset alokkaat

  Turun Rannikkotykistörykmentin komentaja Yrjö Pohjanvirta (toinen vasemmalta) esittelee 1970-luvun puolessa välissä Gyltön linnaketta ja tykkiasemaa presidentti Kekkoselle. Kolmantena vasemmalta on Puolustusvoimain komentaja Lauri Sutela. TURUN RANNIKKOTYKISTÖRYKMENTIN PERINNEYHDISTYKSEN KUVAKOKOELMA

  Korppoon saarelle perustettiin uusi linnake, joka sekä helpotti Utön linnakkeen onnetonta tilannetta (linnakkeen rakennukset olivat ala-arvoisessa kunnossa ja koulutus oli jouduttu keskeyttämään) että toimi läntisenä etuvartiona Saaristomeren sylissä.

  Uuden linnakkeen perustaminen ei ollut läpihuutojuttu, ja Gyltön rakentamista oli suunniteltu ja pohdittu jo 1950-luvulla. Suomen ja Neuvostoliiton välisen YYA-sopimuksen siivittämänä Gyltön rakentamista kyettiin edistämään poliittisin perustein: sen avulla kyettäisiin osoittamaan puolustusvalmiutta myös lännestä tulevan hyökkääjän varalta. Sen ohella, että Gyltön linnake on maassamme ainoa sotien jälkeen rakennettu rannikkotykistön linnake, on se myös ainoa linnake, jonka rakentamiselle on ollut näin selkeä poliittinen pohja.

  Lue tästä lisää Gyltön linnakkeesta
 • 1968

  Kuivasaareen asennetaan Rannikkotykistön digitaalinen ammunnanlaskin RADAL

  RADAL – rannikkotykistön digitaalinen ammunnanlaskin
 • 1969

 • 1969

  Hästö-Busössä ammutaan ensimmäistä kertaa MTO-66-ohjus

 • 1. syyskuuta 1969

  Santahaminaan perustetaan Rannikkotykistökoulu

  Lue Rannikon Puolustajasta lisää Rannikkotykistökoulun alkuvuosista
 • 1971

  Ensimmäinen 100 TK asennetaan Hangon Tulliniemeen

  Tulliniemen 100 TK-patteri. KAARLE LANGEN ARKISTO
  Lue eversti Juhani A. Niskan muistelmia 100 TK-tykin koeammunnoista.
 • 1972

 • 1972

  Julkaistaan Rannikkopuolustustoimikunnan mietintö RPT-72

  1970-luvun alussa julkaistaan Rannikkopuolustustoimikunnan mietintö, joka viitoittaa aselajin tulevia vuosia. RPT-72 aloittaa aselajin voimakkaimman kehityskauden määrittelemällä kehitystoimet niin teknisesti, taloudellisesti kuin operatiivisesti. Mietintöä tuetaan parlamentaaristen puolustuskomiteoiden ohjeistuksilla.

 • 29.9.1972

  Rannikkotykistö siirtyy Suomenlinnasta Santahaminaan

  Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin lähtöparaati Suomenlinnassa syksyllä 1972. PUOLUSTUSVOIMAT
 • 1977

 • 1977

  Merivalvonnan johtosuhteiden ja kehittämisen työryhmä JOVA-77

 • 1979

 • 1979

  Rannikon valvonta- ja laskinjärjestelmä RAVAL otetaan käyttöön

  Lue tästä lisää RAVAL-järjestelmästä
 • 1979

  Ensimmäinen FIKA-tulenjohtotutka (FIKA= Finska Kustartilleriet) asennetaan Isosaaren linnakkeelle

  FIKA-tutkan antenni tulenjohtotornin katolla. OVE ENQVIST
 • 1980

 • 1980

  Ensimmäinen 130 TK prototyyppi koekäytössä Isosaaren linnakkeella

  130 TK toiminnassa. PUOLUSTUSVOIMAT MATTI KALTOKARI – JANNE PUURUNEN
 • 28. toukokuuta 1980

  RAVAL-järjestelmä käytössä ensimmäistä kertaa

 • 1987

 • 1987

  Perustetaan ensimmäinen MTO-85-meritorjuntaohjuspatteri

  Rannikkotykistön toinen meritorjuntaohjus: Meritorjuntaohjus 85
 • 1990

 • 1. tammikuuta 1990

  Rannikkotykistökoulu liitetään joukkoyksikkönä Suomenlinnan Rannikkorykmenttiin

 • 1993

  Lue Rannikon Puolustajasta 2/1993 lisää 75-vuotiaasta Suomen Rannikkotykistöstä
 • 1996

 • 1996

  Varusmieskoulutus käynnistyy Rankin linnakkeella ja Kuuskajaskarin linnake muutetaan valmiuslinnakkeeksi

 • 1. heinäkuuta 1998

  Rannikkotykistö ja Merivoimat liitetään yhteen ja syntyy Merivoimat

  Suomenlinnan Rannikkorykmentti luovuttaa joukko-osaston lipun Santahaminassa kesällä 1998. PUOLUSTUSVOIMAT/JUHANI KANDELIN

  Samassa yhteydessä tapahtuu useita muitakin organisaatiomuutoksia ja -lakkautuksia. Vanhat joukko-osastot lakkautetaan ja muodostetaan kaksi uutta meripuolustusaluetta: merivoimapainotteinen Saaristomeren Meripuolustusalue Turun Rannikkorykmentistä ja Saaristomeren Laivastosta sekä rannikkotykistöpainotteinen Suomenlahden Meripuolustusalue Suomenlinnan Rannikkorykmentistä, Hangon Rannikkopatteristosta ja Suomenlahden Laivastosta.

  Kotkan Rannikkopatteristo jatkaa toimintaa Kotkan Rannikkoalueena, Uudenmaan Prikaati liitetään Merivoimiin ja Rannikkotykistökoulu Merisotakouluun. Vaasan Rannikkopatteristo lakkautetaan 31.12.1998.