Siirry sisältöön

Astu sisään ja koe millaista rannikkotykistön arki oli ennen

Tästä alkaa uusi Rannikkotykistömuseo! Nyt avoinna on neljä kohdetta ja museo laajenee tulevaisuudessa.

Tervetuloa Rannikkotykistömuseoon

Rannikkotykistömuseo on merikeskus Forum Marinumin verkkonäyttely. Se täydentää museon Merivoimien historiaan liittyvää tarjontaa esittelemällä Suomen rannikkopuolustuksen toisen historiallisen tukijalan: Rannikkotykistön.

Tutustu tekijöihin

Tutustu linnakesaariin virtuaalisesti

Täällä pääset kiertämään Örössä, Katanpäässä ja Alskärissä sekä Bengtskärissä virtuaalisesti. Voit tarkastella maisemia ympäri horisontin ja tutustua saarten yksityiskohtiin. Linkki avautuu uuteen ikkunaan.

Rannikkotykistön historia

Rannikkotykistön historia itsenäisessä Suomessa alkaa vuodesta 1918. Aselajin historiaan pääset tutustumaan aikajanalla!

 
Utö
Joulukuun 14. päivänä 1939 Utön linnake joutui vihollisuuksien kohteeksi.[i] Taisteluvalmius linnakkeella oli juuri saatu tyydyttävälle …

Rannikkotykistö on merta, saaristoa ja tekniikkaa. Rannikkotykistö on terästä!

Mikä on rannikkotykistö? – Keskeiset käsitteet

Rannikkopuolustus

Rannikkopuolustuksella tarkoitetaan mereltä kohdistuvan uhkan torjuntaa. Rannikkopuolustus on Suomessa perustunut historiallisesti vahvaan kiinteästi linnakkeille sijoitettuun rannikkotykistöön. Nykyään rannikkopuolustukseen osallistuvat Merivoimien alukset ja rannikkojoukot sekä Ilmavoimat.

Rannikkotykistö

Suomen Rannikkotykistö oli vastuussa rannikkolinnakkeiden miehittämisestä. Aselajin tehtäviin kuului alueellisen koskemattomuuden valvonta eli merivalvonta ja siten myös maanpuolustusvalmiuden ylläpito. Toinen tärkeä rauhanajan tehtävä oli varusmiesten kouluttaminen. Rannikkotykistön asema Puolustusvoimien sisällä on vaihdellut: se on toiminut osana Meri- ja Maavoimia mutta myös itsenäisenä aselajina.  

Linnake

Linnake on rannikkotykistön perusyksikön nimi ja rannikkotykistön asemapaikka. Pääasiassa kaikki linnakkeet olivat ulkosaaristossa suojaamassa kriittisiä meriväyliä, mutta niitä rakennettiin myös Laatokalle. Rannikkolinnakkeilla oli kiinteitä tykki- ja tulenjohtoasemia sekä tilat varusmiesten ja henkilökunnan majoitukseen ja huoltoon. Linnakkeilla mm. koulutettiin varusmiehiä ja niiltä käsin suoritettiin alueellisen koskemattomuuden valvontaa. Kiinteiden linnakkeiden merkitys on vähentynyt, joten Puolustusvoimat on luopunut suurimmasta osasta linnakesaariaan.