Siirry sisältöön

Mereltä maalle

Puolustusvoimissa tapahtunut uudelleenorganisointi merkitsi rannikkotykistön siirtymistä Merivoimista Maavoimiin. Rannikkotykistön siirtoon merivoimista osaksi maavoimia vaikutti useat tekijät. Eräs syy oli sotavuosien johtosuhdekokemukset sekä laivaston ja rannikkojoukkojen johdon henkilösuhteiden kiristyminen. Myös Neuvostoliiton sekä sen liittolaisten laajentunut valta-asema Suomenlahdella vaikutti siirtoon – Suomenlahden turvallisuuspoliittinen asetelma oli jälleen muuttunut. Siirto maavoimiin mahdollisti myös rannikkotykistöaselajin teknillisen kehittämisen käynnistymisen (Kilpinen, 2018).