Siirry sisältöön

Kirkonmaan linnakkeen savusaunojen historia 1964-2003

JAAKKO LEPPÄNEN, kirjoitettu vuonna 2004

Ensimmäinen yritys

Keväällä 1965 linnakkeen silloisen päällikön kapteeni Pentti Väyrysen johdolla syntyi linnakkeen henkilökunnan keskuudessa päätös rakentaa saaren pohjoispäässä olevalle vanhalle hyvin säilyneelle rakennuksen perustalle savusauna henkilökunnan virkistyskäyttöön.

Tuumasta toimeen. Saimme PLM:n rakennustyömaalta hylkymateriaalina tarvittavan puumateriaalin, betonilautaa yms. Muu rakennukseen tarvittava materiaali ostettiin keskuudessa kerätyillä varoilla. Sauna rakennettiin talkootyönä yhteisvoimin vapaa-aikana. Saattoipa innokkaimmat olla rakennuksella palvelusaikanakin, mikäli palvelustehtävät sen sallivat. Tuohon aikaan ei pidetty työaikakirjanpitoa. Jos esimerkiksi koulutuspuolella ei ollut päiväpalvelusohjelmassa henkilölle määrätty tehtävää, niin päällikön suostumukselle käytäntö oli mahdollista.

Saunan valmistuttua syksyllä 1965 sauna sai henkilökunnan keskuudessa varsin hyvän ja innostuneen vastaanoton, joka oli omiaan lujittamaan henkilökunnan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Saunan kiuaskivet ei kesäaikana ehtineet juuri jäähtyä. Kesällä 1968 saunan lämmityksen ollessa loppuvaiheessa, sauna syttyi tuleen ja paloi sammutusyrityksistä huolimatta perustuksiin asti. Sauna, yhteinen saavutuksemme oli tuhoutunut.

Toinen yritys

Syksyllä 1969 linnakkeen silloinen päällikkö kapteeni Heikki Tiilikainen ideoi ” arkkitehtinä ”Yhdysvalloissa opiskelemassa ollessaan saamien vaikutteiden pohjalta ja perusteella uuden savusaunarakennelman. Hän piirsi saunan piirustukset johon kuului; sauna, takkatupa ja veranta. Nuo hänen mainitsemat Pohjois-Amerikasta saadut vaikutelmat ilmenivät takkatuvan ulkopuolisella savupiipulla, turvekatolla ja vesisäiliönä huoltotuvan kasarmilla olleena I maailmansodan aikaisen merimiinan kuoresta valmistetusta takasta. Mainittakoon, että ensimmäinen savusauna oli varsin vaatimaton ja käsitti vain saunan.

Taas tartuttiin tuumasta toimeen ja ehkä entistäkin tarmokkaammin, olihan uusi rakennus isompi ja kaikinpuolin haastavampi rakennusteknillisesti rakentajilleen.

Pidettiin linnakkeen henkilökunnan ja tuolloin PLM:n rakennustyömaan rakennusmestarin Pentti Holopaisen kanssa kokous jossa päätettiin,

-että uusi savusauna rakennetaan

– ”arkkitehtinä” toimii Heikki Tiilikainen

-vastaavana rakennusmestarina Pentti Holopainen

-rakennusmiehinä linnakkeen henkilökunta, periaatteella kuka kynnelle kykenee sekä

-kerätään henkilökunnalta alustavan kustannusarvion pohjalta 50 markkaa perustetun savusaunayhdistyksen jäseneltä.

Kerätyillä varoilla hankittiin tarvittavaa rakennusmateriaalia kuten lautaa, nauloja, kattohuopaa ja muita tarvikkeita. Materiaalia saatiin myöskin lahjoituksena eri järjestöiltä.

Toisen yrityksen rakennusvaihe

Saunarakennus valmistui kesän 1970 aikana, vaatien rakentamiseen osallistuneilta paljon aikaa, mutta periksi ei annettu kun oltiin toimeen tartuttu. ”Arkkitehti” Tiilikaisen löytämä komea kaksihaarainen mäntypylväs komisti verantaa ja antoi sille jyhkeän leiman. Aktiivisimpana rakennusmiehenä voidaan mainita Jorma Suhonen. Henkilökunnalla tarkoitetaan linnakkeen palkattua henkilökuntaa.

Saunan käyttö ja muutokset

Valmistuttuaan sauna otettiin tehokkaaseen käyttöön kuten tapahtui ensimmäisen saunan aikanakin. Noin vuoden kuluttua saunan käyttöönoton jälkeen syttyi saunan turvekatto tuleen. Tuli saatiin sammumaan, turpeet poistettiin katolta ja katemateriaaliksi jäi huopakatto.

Mieliinpainuvin muisto saunomisen osalta on saunan valmistumisvuotena tehty päätös saunomisesta itsenäisyyspäivän iltana ja avantouinnista valonheittimen valaistessa.

Saunan sisäkatto on vuosien saatossa syttynyt ainakin kahdesti tuleen mutta saatu sammutetuksi. Saunan lämmittäjän valppautta on tehostettu syttymisyritysten jälkeen.

Saunan tuhoutuminen

Marraskuun lopulla v.2003 tapahtui jälleen pahin mahdollinen. Saunan ollessa odottamassa kylpijöitä lämmityksen jo päätyttyä sauna syttyi tuleen ja paloi jälleen perustuksiin saakka sammutusyrityksistä huolimatta. Saunan lämmittäjä oli jo poistunut paikalta valmistettuaan saunan kylpykuntoon.