Siirry sisältöön

Suomenlinnan Rannikkorykmentti

Toukokuun 12. päivänä 1918 Viaporin nimi päätettiin muuttaa Suomenlinnaksi ja Kustaanmiekan lipputankoon nousi ensimmäistä kertaa itsenäisen Suomen leijonalippu. Muutamaa päivää aikaisemmin majuri A. Almqvist oli määrätty johtamaan Suomenlinnan linnoitusta ja sen kehittämistä. Tästä alkoi Suomenlinnan Rannikkorykmentin historia, joka jatkuu edelleen. Rykmentti lakkautettiin itsenäisenä joukko-osastona 1998, mutta jatkaa toimintaa osana Rannikkoprikaatia.

Joukko-osastolippu

Muiden rannikkotykistön joukko-osastojen lippujen tapaan myös Suomenlinnan Rannikkorykmentin lipun suunnitteli B. O. Heinonen, ja se otettiin käyttöön puolustusvoimien lippujuhlan paraatissa 1958. Lipun symboliikka viittaa Suomenlinnassa sijaitsevaan Augustin Ehrensvärdin hautamuistomerkkiin, josta lipun kypärä-aihe on saatu. Lipun heraldinen selitys: ”Koboltinsinisessä kentässä kultainen heraldinen linnake, jonka sisäpuolella kultainen antiikin kypärä. Kussakin nurkassa kaksi kultaista tykinputkea ristissä. Lipun korkeus 120 cm ja leveys 142 cm.” SOTAMUSEO

Joukko-osastotunnus

Suomenlinnan Rannikkorykmentin alkuperäisenä joukko-osastotunnuksena käytettiin aselajin yleistunnusta eli ristikkäisiä tykinputkia ja niiden alla numeroa 1, sillä yksi joukko-osaston aiemmista nimistä oli Rannikkotykistörykmentti 1. Joukko-osastotunnus uusittiin 1967, jolloin pääkuvioksi tulivat ristikkäiset tykinputket sekä Ehrensvärdin hautamuistomerkistä tuttu kypärä.

Joukko-osastoristi

Rykmentin joukko-osastoristin suunnitteli Johan af Gran ja heraldisesta viimeistelystä vastasi B. O. Heinonen. Risti vahvistettiin 10.5. 1978. SOTAMUSEO

6.5.1918          Viaporin linnoitustykistö                                                           

12.5.1918        Suomenlinnan Linnoitustykistö                       SlLinntstö

16.9.1918        Suomenlinnan Rannikkotykistöpataljoona   SlRtPatl

1.1.1919          I Rannikkotykistöpataljoona                            I RtPatl

7.5.1919          Rannikkotykistörykmentti 1                             RT 1

16.9.1939        Helsingin Lohko                                                  HeLo

1.9.1940          Rannikkotykistörykmentti 1                             RT 1

28.3.1941        Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti     SRT

15.6.1941        1. Rannikkoprikaati                                            1. RPr

1.1.1942          Uudenmaan Rannikkoprikaati                         UudRPr

30.11.1944      Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti     SlRtR                

4.12.1944        Suomenlinnan Rannikkolinnakkeisto             SlRLsto            

1.12.1952        Rannikkotykistörykmentti 1                             RT 1

1.1.1957          Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti     SlRtR

1.1.1990          Suomenlinnan Rannikkorykmentti                 SlRR

1.7.1998          Suomenlahden Meripuolustusalue                SLMEPA

7.5.1918          Eversti Arno Almqvist

17.9.1923        Eversti Väinö Marjanen

7.3.1942          Eversti Niilo Sario

11.6.1953        Eversti Toivo Reponen

3.6.1960          Eversti Väinö Karvinen           

13.1.1967        Eversti Veikko Vuorela

5.1.1968          Eversti Heikki Seppälä

15.3.1976        Eversti Pentti Elomaa

1.8.1976          Eversti Aarno Hukari

1.8.1978          Eversti Olavi Vehmas

23.12.1980      Eversti Torsti Lahti

1.9.1986          Eversti Juhani Niska

1.12.1987        Eversti Asko Kilpinen

1.3.1992          Eversti Jorma Vuohelainen

1.12.1994        Eversti Ossi Kettunen

1.8.1997          Eversti Hanno Strang               30.6.1998 asti


Kunniamarssi

Joukko-osaston kunniamarssi on Suomenlinnan marssi


Lue lisää Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentistä